Yeme Bozukluğu Nedenleri

Yeme Bozukluğu Nedenleri

 

Yeme bozukluğu nedenleri birçok kişiyi olumsuz etkileyen sosyal ve fiziksel sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Yeme bozukluğu nedenleri fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan birçok sorundan kaynaklanmaktadır. Kişinin refahını tehlikeye atabilecek aşırı yemek yeme, anoreksiya ya da tıkınırcasına yeme gibi bir dizi farklı bozukluk içermektedir. Yeme bozukluklarına neden olmanın daha büyük sorumluluğu, toplumdaki aşırı ince figürleri arzu edilir olarak gösteren ve özellikle gençleri onlara benzemeye zorlayan kalıplardır.

- Depresyon
- Akran zorbalığı ve kişinin yeme alışkanlıkları, fiziksel görünümü ve vücut ağırlığı hakkında tekrar eden eleştiriler
- Obsesif ruh hali
- Kişinin dış görünüşüyle ilgili yapılan eleştiriler
- Sosyal ya da aile yaşantısındaki sorunlar yeme bozukluğuna neden olabilir.

Yeme bozukluğu tedavileri genelde psikolojiktir. Ancak klinik açıdan sağlığı tehlikeye giren bireylerde hastalığın durumuna göre fiziksel tedavi de gerekebilir. Kişinin ideal kilosunda olması hedeflendiği için yeme bozukluğunun ortadan kaldırılması amaçlanır.

Kimlerde Yeme Bozukluğu Görülür?

Genelde ergenlerde ve kadınlarda yemek bozuklukları görülmektedir. Yeme bozuklukları genelde kişinin psikolojik problemlerinden kaynaklanır. Yeme bozukluğu çekenler, kendilerini objektif olarak görme yetilerini kaybederler ve yemek ve kilo ile ilgili takıntılar kişinin hayatının her alanına hakim olmaya başlar. Problem özellikle yeme bozukluğu kronik hale geldiğinde ciddileşir.

Zayıflık hedefine ulaşıldığında, aslında süreç, duygusal ve psikolojik semptomlar nedeniyle hasta tarafından devam ettirilir. Yetersiz beslenmeye sekonder olarak işlevsiz düşünceleri sürdürmeye ve aşırı yemeye yol açan kilo kontrol davranışlarını sürdürmeye, kilo alma korkusunu yoğunlaştırmaya ve kısır döngü asla durmaz. Bu da psikolojik sorunların da kaçınılmaz olarak ilerlemesine neden olur.

Obezite ve gece yeme sorunları da çok sık rastlanan problemler arasındadır. Özellikle kilo vermek isteyen ama yemek yemekten de vazgeçemeyen birçok kişinin yaşadığı bu durum, ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir.

Yeme Bozukluklarının Tedavisi

Yeme bozukluğu olan bir kişi tedavi edilmezse, okul veya iş performansı ve genel olarak aile veya sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz yansımaları olabilir. Bazı durumlarda, belirli yeme bozukluklarının vücut üzerindeki sonuçları ölümcül bile olabilir. İyileşme uzun zaman alabilir ve terapinin başarısı için etkilenen kişinin iyileşmek istemesi ve aile ve arkadaşlarının desteğine sahip olması önemlidir.

En ciddi vakalarda, yeme bozuklukları nedenleri belirlenerek fiziksel koşulların zaman içinde dikkatli bir şekilde kontrol edilmesini sağlamak amaçlanır. Bu sorunun altında yatan psikolojik nedenlerin de ortaya çıkması gerekir. Bu yüzden profesyonel destek almayı da hedefleyen çalışmalar yapılır:

Yeme bozukluklarının tedavisinde bilişsel-davranışçı terapi ve kişisel terapi en sık tercih edilen tedavi seçenekleri arasındadır. Ayrıca birçok kişinin ailesinden de destek alması gerekmektedir. Aile terapisi, aile üyelerini yeme bozukluklarının yaşamları ve ilişkileri üzerindeki etkisini tartışmaya dahil eder. Antidepresan ve serotonin ilaçları da tedaviye yardımcı olarak kullanılan ilaçlar arasındadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar


Araştırmalarımızı, öğrendiklerimizi kitaplardan, makalelerden, dergilerden vb. kaynakları tarayarak ediniyoruz. Edindiğimiz bu bilgileri sizlere farklı yaklaşımlar ile daha zengin bir bakış açısıyla aktarmaya çalışıyoruz....