Otizmli Çocuklarla Oyun Terapisi

Otizmli Çocuklarla Oyun Terapisi

 

Legoterapi nedir, otizmli çocuklarla oyun terapisi, Çocukların hayatlarının temel ve vazgeçilmez parçalarından biri de oyundur.

Oyun terapisi otizmli çocukların psikolojik gelişimlerini desteklemek için uygulanan yollardandır. Otizmli çocuklar için en doğal öğrenme aracı olan oyunlar, çocukların kendilerini keşfetmelerine ve ifade etmelerine yardımcı olur. Duyduklarını ve gördüklerini test eden, deneyen ve pekiştiren otizmli çocuklar, oyun terapisi ile bu davranışlarda bulunabilirler.

Otizm Ve Oyun Terapisi

Çocuğa oyun terapisi en uygun şekilde uygulandığında, sorunlar ortadan kalkmaya başlar. Duygu ve düşüncelerini çok kolay ifade etmeye başlayan otizmli çocuklar, deneyimlerini oyun yoluyla kazanırlar. Oyun terapisi sırasında farklı roller üstlenen çocuklar, dünyayı kendi duyularıyla anlamaya çalışırlar. Büyüdüğünde sürdüreceği etkinliklere ve rollere oyun sayesinde hazırlanır.

Dış dünya ile iç dünya arasında gidip gelen çocukların kendilerini ifade etmeleri için en iyi alanı yaratan oyunlar, otizm tedavisinde oldukça etkilidir. Bu nedenle otizmli çocukların çoğunun tedavisinde oyun terapisi kullanılmaktadır.

Oyun Terapisinin Önemi

Gerçek dünyadan nesneleri ve insanları istedikleri gibi oyunlarına yerleştiren çocuklar, oyunla kendilerine hayali bir dünya yaratırlar. Oyun sırasında yarattıkları hayal dünyasında diğer insanları taklit eden otizmli çocuklar, oyun içinde tatmin edilmemiş ve tatmin edilmemiş arzularının farkına varırlar. Bu, otizmli çocukların kişiliklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Oyun sırasında uygun davranışların pekiştirilmesiyle kendi kişiliğini ortaya koyabilen otizmli çocuklar, oyun sayesinde zorlandıkları çevre ile iletişim kurarlar. Çocukların gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan oyun, çocukların neden-sonuç üzerine düşünme biçimlerini geliştirmelerine olanak sağlarken aynı zamanda stresli yaşamı anlamalarını ve sosyal becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlar.

Oyun terapisi klinikte sadece bir ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanmamalıdır. Sonuçların olumlu olması için bu tedavi sürecinin aile ve ev ortamında devam ettirilmesi çok önemlidir. Ruh sağlığı uzmanının yönlendirmesi sonucunda evde çocuğa uygun bir alan oluşturulması ve yönlendirilmesi önemlidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otizmli çocukların hayatlarına uygulamalarla entegre edilebilecek eğitici oyunlar açısından en iyi çözümlerden biri de İçimdeki Hazine uygulamasıdır. The Treasure in Me, uygulamalı davranış analizine dayalı olarak otizmli çocukların yaşlarına en uygun eğitici oyunlar ve oyunlar sunmaktadır. Bu sayede çocuk eğlenirken aynı zamanda öğrenir.

Oyun Terapisinin Amacı Nedir?

Her çocuk değerli ve özeldir. Oyun tüm çocuklar için gereklidir. Çocuklar kendilerini oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla ifade ederler ve kendi sınırlarını çizerler. Çocuklar için oyun, sınırlarını en çok zorladıkları alan.

Oyun terapisinin amacı; çocuğun oyun yoluyla kendini açığa vurması, kullandığı oyuncaklar ve materyallerle kendi dünyasını terapiste açmasıdır. Terapist, bozulan veya bozulan dengeleri yeniden kurmaya çalışır. Bu sayede aileler çocuklarının nasıl hissettiklerini, farklı bakış açılarına sahip olabileceklerini ve bazen farkında olmadıkları şeyler beklediklerini görürler.

Yorum Gönder

0 Yorumlar


Araştırmalarımızı, öğrendiklerimizi kitaplardan, makalelerden, dergilerden vb. kaynakları tarayarak ediniyoruz. Edindiğimiz bu bilgileri sizlere farklı yaklaşımlar ile daha zengin bir bakış açısıyla aktarmaya çalışıyoruz....