Gestalt Terapisi Nedir?

Gestalt Terapisi Nedir?

 

Gestalt terapisi, diğer terapötik yaklaşımlardan farklı olarak geçmiş olayların yansımalarını açıklamaya çalışmak yerine bugüne odaklanır.

Gestalt, neden sorusunun cevabını aramak yerine, "ne" ve "nasıl" sorularının cevaplarını aramaktadır. Terapi teriminin birçok farklı çağrışımı vardır. Bazı insanlar terapiyi etkili bir hayatta kalma aracı olarak görebilirken, diğerleri sorunlarını bir yabancıyla tartışmanın anlamsız ve anlamsız olduğunu iddia edebilir. Terapiyle ilgili kişisel görüşler ne kadar çeşitli olursa olsun, bugün birçok insan terapötik süreçlerin eğitimli bir rehberle kendini düşünüyor. Geçen yüzyılda psikoterapiye birçok farklı yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan Gestalt Terapi, birçok yönden benzersiz bir yaklaşım sunar. Bu yazıda Gestalt Terapisinin temel unsurları kısaca özetlenmiştir.

Gestalt Terapi İlkeleri

Gestalt terapi, insanların çevreleriyle karmaşık bağlantıları olduğunu ve çevrelerinden etkilendiklerini ve tüm insanların büyüme ve denge için çaba gösterdiğini vurgulayan bütünsel bir bakış açısına dayanır. Gestalt terapi, hem bu açıdan hem de terapötik sonuçları artırmak için terapist tarafından empati, anlayış ve koşulsuz kabulün kullanılması vurgusu açısından kişi merkezli terapiye benzer.

Gestalt terapisine göre, bağlam deneyimi etkiler ve kişi bağlamı anlamadıkça tam olarak anlaşılamaz. Bunu akılda tutarak, Gestalt psikoterapisi kimsenin tamamen nesnel olamayacağını vurgular.

Gestalt terapi, bir kişiyi paradoksal bir şekilde değişmeye zorlamanın daha fazla strese ve parçalanmaya yol açacağını da vurgular. Aksine, değişim, olanı kabul ederek gerçekleşir. Bu nedenle, terapi seansları, insanların sıkıntılarını hafifletmek ve kendilerini daha bilinçli hale getirmek için deneyimlerine ve duygularına güvenmelerine ve kabul etmelerine yardımcı olmaya odaklanır.

Gestalt Terapinin Teknikleri

Gestalt terapi, egzersizler ve deneyler şeklinde uygulanır. Bireysel veya grup halinde uygulanabilir. Genel olarak uygulamalar, terapideki kişinin amaçlarını, duygularını ve eylemlerini uyandırmak için tasarlanmış çalışmalardan oluşur. Böylelikle terapist ve danışan, farkındalığı artırmak ve kişinin "şimdi ve burada" deneyimini anlamasına yardımcı olmak için gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarını inceleyebilir.

Egzersizlerden farklı olarak, terapötik süreç ve terapötik ilişkilerin gelişimi boyunca deneyler meydana gelir. Deneyler, Gestalt terapisinin temel bir parçasıdır ve kişinin bir çatışma, deneyim veya zihinsel sağlık sorununun farklı yönlerini anlamasını sağlar.

Boş sandalye tekniği, kişiyi boş bir sandalyenin önüne yerleştiren bir Gestalt terapi uygulamasıdır. Bazen roller tersine çevrilir ve kişi sandalyedeki figüratif kişiyi veya kişinin bir kısmını üstlenir. Boş sandalye tekniği, insanların tüm durumun ve kendilerinin unutulmuş veya ayrılmış kısımlarının farkına varmalarına yardımcı olduğu için faydalı bir tekniktir.

Gestalt terapisindeki diğer bir yaygın uygulama da "hype"dır. Bu uygulama sırasında kişiden, kaşlarını çatma veya zıplama gibi belirli bir hareketi abartması ve tekrarlaması istenir, böylece kişi davranışla ilişkili duyguların daha fazla farkına varır.

Boş sandalye tekniği ve abartma egzersizi, terapideki insanları anlık deneyimlerden haberdar etmek için kullanılan birçok Gestalt terapi tekniğinden ikisidir. Egzersizler ve spontane deneyimler yoluyla Gestalt terapisi, kişinin görmezden geldiği veya reddettiği kısımlarıyla yeniden bağlantı kurmasını sağlar.

Yorum Gönder

0 Yorumlar


Araştırmalarımızı, öğrendiklerimizi kitaplardan, makalelerden, dergilerden vb. kaynakları tarayarak ediniyoruz. Edindiğimiz bu bilgileri sizlere farklı yaklaşımlar ile daha zengin bir bakış açısıyla aktarmaya çalışıyoruz....