Otizm Nasıl Davranır?

Otizm Nasıl Davranır?

 

Sağlıklı bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren belirli gelişim görevlerini tamamlayarak yaşamını idame ettirecek yetileri kazanmaktadır. Refleksler, yeni doğmuş bir bebeğin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlar. Otizmli bebekler de reflekslerle dünyaya gelirler. Sağlıklı bebeklerden farklı olarak gelişim görevlerini yeterli oranda kazanamazlar. Otizm sosyal ve bilişsel becerilerin gelişmesini engelleyen bir rahatsızlıktır. Bu sebeple yeterli derecede gelişmeyen beyin, otizmli bireyin gelecekteki tüm yaşamını etkilemektedir.

Otizmli Kişiyi Ayırt Edici Davranışlar

Otizmli bebekler sağlık açısından yaşadıkları problemler sebebiyle sosyal açıdan sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıların otizmden kaynaklandığının kanıtlanması için ise bir uzman tarafından tanı konulmalıdır. Çocuktaki anormal davranışların belirlenmesi için ise ebeveynlerin gözlemleri büyük önem taşımaktadır.

Sosyal fobileri vardır

Otizm belirtileri gösteren bireyler sosyal ortamlarda bulunmaktan hoşlanmazlar. Yüksek sesli, kalabalık ortamlar onlar için rahatsızlık sebebidir. Yaşıtlarıyla sosyalleşmez ve minimum seviyede diyalog kurarlar. Sarılmak, öpülmek gibi sosyal davranışlar onlar için endişe verici olaylardır. Kendilerine yönelik herhangi bir temastan kaçınırlar. Gülümseme gibi duygu durumu eylemlerine tepki vermezler. Yaşıtlarıyla oynamazlar. Kendi iç dünyalarında yaşamaktan hoşlanırlar. Sohbet etmek gibi eylemlerde bulunmazlar. Otizmli bireyler genellikle donuk yüz ifadesine sahiptir. Fazla mimik kullanmazlar. Bu sebeple duygu durumları yüz ifadelerinden anlaşılamamaktadır.

Değişiklikten hoşlanmazlar

Sağlıklı insanlar için önemsenmeyecek bir değişiklik, otizmli bireyler için büyük sıkıntılara sebep olabilir. Otizmli bireyin odasında ya da sıklıkla vakit geçirdiği ortamlarda yapılacak değişiklik onun rahatsız eder. Rutin ve sessiz ortamlardan hoşlanırlar. Fazla ışık alan ortamlarda kendilerini rahat hissetmezler. Bu sebeple otizmli bireylerin odalarında fazla ışık bulunmamalıdır.

Öğrenme problemi yaşarlar

Otizmli bireyler 0-5 yaş arasındaki kritik dönemde bulunan gelişimsel basamakları sağlıklı bir şekilde atlatamadıkları için öğrenmek onlar için zordur. Standart öğrenme yöntemleri kullanıldığında öğrenemezler. Sağlıklı bireylerin yaptıkları basit davranışları gerçekleştirmek onlar için kolay değildir. Bunun için özel eğitim görmeleri gerekmektedir.

Takıntılı davranışlar sergilerler

Otizm gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bir diğer özellikleri ise takıntılı ve saplantılı davranışlarıdır. Genellikle bir nesneye ait hareketli bir parçaya odaklanırlar. Bu bir oyuncak arabanın tekerleği yahut kapı olabilir. Saatlerce araba tekerleğini döndürebilir, kapıyı sürekli olarak açıp kapatabilirler. Takıntılı davranışlarının bir diğeri de tekrarlayan eylemlerdir. Tekrarlayan eylemleri takıntılı olarak gerçekleştirirler. Kendi etrafında dönme, alkışlama, kanat çırpma gibi hareketleri bıkmadan usanmadan tekrarlayabilirler.

Dinlemekten ve iletişimden hoşlanmazlar

İnsan sosyal bir varlıktır. Bu sebeple iletişim kurmak insanlar açısından yaşamsal bir faaliyettir. Otizmli bireyler ise kendi iç dünyalarında yaşamaktadırlar. Uzun cümleler kurmaktan, uzun hikayeler anlatmaktan hoşlanmazlar. Bir kelimeyi defalarca tekrar etmek onlar için olağan bir durumdur. Dikkat bozukluğu yaşadıkları için hikaye dinlemekten hoşlanmazlar. Anlatılanlar uzunsa çok çabuk sıkılırlar. Mecaz söylemleri algılayamayan otizmli birey; ironi, iğneleme gibi cümleleri de anlayamazlar. Bu sebeple otizmli bireyden istenen davranış ona net bir şekilde, basit kelimeler ile anlatılmalıdır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar


Araştırmalarımızı, öğrendiklerimizi kitaplardan, makalelerden, dergilerden vb. kaynakları tarayarak ediniyoruz. Edindiğimiz bu bilgileri sizlere farklı yaklaşımlar ile daha zengin bir bakış açısıyla aktarmaya çalışıyoruz....